Nieuws

Opening De Samaritaan te Putten

dinsdag 15 juli 2014

Opening De Samaritaan Putten

De Samaritaan in Putten is vrijdag 11 juli officieel geopend. Onder leiding van burgemeester Lambooy verankerden De Rozelaar, Norschoten, het Medisch Centrum en Stichting de Samaritaan hun samenwerking door het vastschroeven van een herinneringsplaat. De plaat was daarvoor eerst onthuld door de burgemeester. In De Samaritaan is wonen en zorg onder één dak te vinden. Stichting De Samaritaan biedt 52 woonzorgappartementen. Norschoten staat garant voor 32 verpleegappartementen en De Rozelaar biedt dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook het medisch centrum bevindt zich in De Samaritaan. Een compleet pakket voor wonen en zorg dus.

In het openingswoord door voorzitter dhr. J. ten Klooster was de tekst van de plaat al uitgangspunt: draag zorg voor hem. ‘De Samaritaan uit de gelijkenis was zo begaan met die zwaargewonde dat hij in zijn bewogenheid zei: ‘draag zorg voor hem’. Een les voor ieder die betrokken is bij De Samaritaan, als bestuur, bewoners, zorgverleners. Het is onze wens en bede dat degene die zo’n bewogenheid of barmhartigheid mag ontvangen, in die gever iets ziet van de grote Barmhartige Samaritaan. De Naaste bij uitstek, Jezus Christus, die Zijn leven heeft gegeven voor u en mij, die zoals die barmhartige Samaritaan moesten zijn en het niet zijn.’ Na het openingswoord werden opdrachtgever Vandenbrink, architect Van Beijnum en aannemer Slingerland geïnterviewd over het bouwproces. Verschillende afwegingen, motivaties, architectonisch ontwikkelingen en adviezen kwamen aan bod. Een kort intermezzo waarin er een beeld gegeven werd van de bouw en hoe het er nu aan toe gaat in De Samaritaan markeerde de overgang van het bouwproces naar de huidige invulling. Directeur Vogel van De Rozelaar en Roggeveen van Norschoten kregen een aantal vragen gesteld over hoe de zorgverlening en de onderlinge samenwerking binnen het gebouw vorm krijgt. Daarna was het tijd voor de eigenlijke openingshandeling. Burgemeester Lambooy hield een toespraak waarna hij de herinneringsplaat onthulde. Vervolgens draaide een afgevaardigde van de huurders van de woonzorgappartementen, een bewoner van Norschoten, een deelnemer van de Rozelaar en een afgevaardigde van het Medisch Centrum ieder een schroef vast zodat de plaat keurig op zijn plaats kwam te hangen. Na afloop was er gelegenheid om nog een poosje gezellig na te praten waarbij de inwendige mens niet werd vergeten.

Rozelaar

Stichting De Rozelaar biedt in De Samaritaan passende dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn allerlei taken mogelijk, zoals groenonderhoud, dienstverlening en horeca-activiteiten. Ook het bijvullen van de winkel of het koffie en thee schenken in ontmoetingsruimte de Herberg wordt verzorgd door de cliënten van de Rozelaar.

Norschoten

Verpleegappartementen zijn appartementen in een kleinschalige woonvorm waar intensieve zorg geboden wordt. Hier is een CIZ-indicatie van ZZP 5 of hoger voor nodig. De verpleegappartementen vallen onder de verantwoordelijkheid van Norschoten.

 

Stichting De Samaritaan

Woonzorgappartementen zijn huurappartementen waar u zelfstandig kunt wonen. Ze zijn zodanig aangepast en ingericht dat hier ook uitgebreide zorg en verpleging geboden kan worden als het nodig is/wordt. De woonzorgappartementen worden door Stichting De Samaritaan aangeboden aan mensen van 55 jaar en ouder.

Bekijk gerelateerd project

Nieuwsarchief