Nieuws

Artikel in vaktijdschrift ''Onderwijs & Bouw'': Brede school Utrecht

donderdag 20 december 2012

Ons project nieuwbouw Brede school te Utrecht stond d.d. 19 december jl. in het vaktijdschrift ‘’Onderwijs & Bouw’’. Zij schreven het volgende artikel.

Brede School Utrecht

constructief hoogstandje

Met wijkupgrading als uitgangspunt trekt het Nijkerkse bouwbedrijf Slingerland Bouw de nieuwe Brede School Utrecht in een voortvarend tempo uit de grond. Hoe een noodzakelijke bezuinigingsronde kon uitmonden in een constructief niet alledaagse klus.

Het als Vogelaarwijk gekwalificeerde Utrechtse Kanaleneiland trekt zich uit een diep dal omhoog. Veel van het voorheen verpauperde woningbestand is al gerenoveerd, andere stukken zullen dat nog worden, of anders vervangen door nieuwbouw. Ook   kinderdagverblijven, winkels en onderwijs behoren tot het vernieuwingspakket. Een voorbeeld van dat laatste is de Brede School Utrecht, een over een groot grondoppervlak uitstrekkende onderwijsinstelling, met drie basisscholen, een kinderdagverblijf en  aanverwante voorzieningen. Aannemer Slingerland Bouw is met de school al een flink eind op weg – de verwachting is dat het gebouw kan worden opgeleverd rond mei volgend jaar. Bijzonder aan de opdracht is dat het oorspronkelijke constructieve ontwerp veranderde in een tamelijk moeilijk uitvoerbare klus. Na een bezuinigingsronde diende Slingerlands projectleider Hendry van Riesen namelijk prefab betonnen gevelelementen te plaatsen, die vanwege weinig ondersteuningspunten gewichten haalden van circa 43 ton.

Skelet

“Oorspronkelijk was de school bedacht in staal en kalkzandsteen, met als gevolg veel brandwerend aftimmerwerk. En timmerwerk is duur, weet iedere aannemer. Maar daar lag wel de sleutel - in het skelet dus. Uiteindelijk zijn we er uitgekomen met MBS Cascobouw uit Soest. Zij konden het casco maken, binnen het budget.” Het meest spannend aan het werk was de zogeheten ‘sportbox’, een uit de kluiten gewassen gymzaal die zich in het hart van het werk bevindt. Met twee mobiele kranen – 400- en 650-tonner – konden de enorme elementen tussen de al gerealiseerde belendingen worden geplaatst. Al was de uitvoering zeker niet eenvoudig,  Van Riesen benadrukt de gezamenlijke engineering die eraan voorafging. “Wanneer je besluit voor een ander  casco begin je feitelijk weer opnieuw. Er zijn met MBS heel wat uurtjes ingestopt, voordat alle losse eindjes aan elkaar waren geknoopt.''

Zweven

De verschillende functies zijn gesitueerd rond een centrale, met glazen puien afgedichte  entreeruimte. Hierboven bevindt zich de op enkele kolommen steunende sportbox, die door het open karakter lijkt te zweven boven de centrale ruimte.  Zodoende rijst de box boven de omringende bouwdelen uit - vormt aldus het dak van het overdekte plein. De overige bouwdelen zijn tweelaags en waaieren wijds uit over de bouwgrond. Qua gevels sluit het gebouw aan bij de wijkbebouwing. Er is gekozen voor een handgevormde metselsteen, in wildverband gemetseld en in een roodbruine kleur. Ofschoon de aanschafprijs aanmerkelijk hoger lag dan standaard modellen, doorstond de traditioneel in ringovens gebakken steen de bezuinigingsronde. Van Riesen: “Aansluiting bij de tradionele bebouwing stond voor de opdrachtgever hoog op de agenda. We zijn er trots op dat ondanks bezuinigingen er toch een hoge kwaliteit is gehaald.”  

Details

Opvallend aan het gebouw is de aandacht voor detailleringen. Zo is de beglazing deels voorzien van zeefdrukken. Behalve speels en vrolijk, functioneren de prints tegelijk als zonwering. Eenzelfde geldt voor de geperforeerde aluminium beplating, die op sommige plaatsen voor de raampartijen langsloopt, in een voor elke basisschool aparte kleur. Ook hiervan is de functie tweeledig - elke school krijgt haar eigen identiteit, bovendien zorgt de perforatie voor spreiding van scherp binnenvallend daglicht. Zeer onalledaags ten slotte zijn de hekwerken voor toegang tot het schoolplein. Er komen hier handgevormde spijlen tussen, met een diameter van nog geen anderhalve centimeter. De vraag is echter of die bestand zullen blijken tegen kinderinvloeden. Van Riesen: “Dat zal met een proefopstelling worden getest. Anders kunnen er nog extra spijlen tussen.”

Bouwinfo

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht, afdeling Maatschappelijk Vastgoed

Ontwerp: VVKH architecten, Leiden

Advies: Technisch Adviesbureau Becks, ‘s-Hertogenbosch

Uitvoering: Slingerland Bouw bv, Nijkerk

Installaties: Oostendorp Installatietechniek, Tiel (W)

                      Installatiegroep Van Drunen bv, Harderwijk (E)

Bouwkosten: ca. € 7.500.000,-

Bouwperiode: maart 2012 - mei 2013

 
 
 

Bekijk gerelateerd project

Nieuwsarchief